Een stukje natuur rijker

De Westelijke Langstraat is een bijzonder natuurgebied. Het ligt in de gemeente Waalwijk op de overgang van hoge zandgronden naar lagere kleigronden. Daardoor komt er schoon grondwater omhoog. Dit kwelwater vormt de ideale plek voor tal van bijzondere planten. Het natuurgebied is dan ook een Natura2000-gebied, dus Europees beschermd. Maar […]