Sommige mensen zullen zich afvragen waar Laarbeek ligt. Anderen weten Bavaria in Lieshout te noemen. Maar mensen die Laarbeek écht kennen denken zeker aan de kracht die in de dorpsgemeenschappen. Dat is een ideale voedingsbodem voor de energietransitie. Dus zo kon het gebeuren dat ik binnen één week twee keer in Laarbeek was.

Mijn eerste bezoek stond in het teken van Sociale Innovatie in Energietransitie. Dit programma stelt burgers centraal en heeft als doel iedereen mee te laten doen met en mee te laten profiteren van de energietransitie. Gedurende vijf jaar hebben we samen met Enpuls, onderdeel van Enexis, zestien pilots uitgevoerd. De meeste waren succesvol, sommige ambities liepen vast in allerlei complexiteit en stroperigheid. We hebben veel lessen geleerd. Die willen we nog breder uitdragen en gaan toepassen in de praktijk van de verduurzaming van wijken. Daarnaast ontstaan er nieuwe vragen rondom het centraal stellen van burgers. Die willen we onderzoeken in nieuwe pilots. Dat doen we in Sociale Innovatie in Energietransitie 2 (SIE 2).

We hebben Mariahout uitgekozen als locatie om de samenwerkingsovereenkomst voor SIE 2 te tekenen. Mariahout is een kleine kern met een hechte gemeenschap. Daarmee ligt er een goede voedingsbodem om bewoners regie te geven bij de verduurzaming van hun wijk. Omdat we in SIE 2 de geleerde lessen willen toepassen in volledige buurten, gaan we de samenwerking aan met Buurkracht. Bij hen zit veel expertise in het werken met de kracht van de buurt. Er is ruimte voor andere partijen om aan te sluiten in de samenwerking. Daaronder zullen ten minste acht gemeenten vallen, waarin we wijken laten verduurzamen van uit de kracht van bewoners. Dat worden natuurlijk niet alleen wijken waar de gemeenschap al hecht en goed georganiseerd is, want we willen ervaring opdoen in en voor alle typen wijken in Brabant.

Wethouder Monika Slaets-Sonneveldt  tekende namens de gemeente Laarbeek de intentieovereenkomst om samen te werken met het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed

Mijn tweede bezoek stond in het teken van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed zijn dorps- en buurthuizen, sportcomplexen, scholen, gebouwen voor zorg en dergelijke. Het is niet altijd makkelijk om deze gebouwen energiezuinig te maken. Elk gebouw is anders. Iedere keer is maatwerk nodig. De eigenaar heeft deze kennis vaak niet in huis. Daarom hebben we in Brabant een Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed.

De gemeente Laarbeek maakt gebruik van dit ontzorgingsloket. Na een eerste verkenning door het loket kon de intentieverklaring getekend worden. Hiermee spreekt de gemeente uit vier gebouwen te gaan verduurzamen. Het loket helpt de gemeente tot aan de uitvoering en kost de gemeente niets, want de provincie betaalt hiervoor. In het gemeentehuis in Beek en Donk vond de ondertekening plaats. Hiermee is de verduurzaming een stap dichterbij voor het gemeentehuis, sportpark ‘de hut’ (Aarle-Rixtel), sporthal D’n ekker en de MFA (incl. Bibliotheek / buurthuis).

De gemeenteraad van Laarbeek heeft niet getwijfeld over het belang van verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, want het geld voor de verduurzaming is al beschikbaar op de begroting. Met de uitvoering van de verduurzaming gaat het dus wel goed komen.
Het Ontzorgingsloket is in eerste instantie bedoeld voor gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. Als provincie werken we nu aan verruiming van het loket. Dus mocht je eigenaar zijn van maatschappelijk vastgoed in een grotere gemeente en advies willen voor de verduurzaming, meld je dan alvast aan.