In een transitie is er voortdurend verandering. Er zijn voortdurend nieuwe inzichten, nieuwe spelers, nieuwe technologie. Daarom hebben we de uitvoeringsagenda energie weer actueel gemaakt.

De nieuwe uitvoeringsagenda energie 2022-2023 draagt als titel “Urgent en kansrijk”. Urgent is natuurlijk het tegengaan van klimaatverandering en dus het zo snel mogelijk terugdringen van de uitstoot van CO2. Urgent doelt ook op het minder afhankelijk worden van landen zoals Rusland voor fossiele brandstoffen. En net zo goed urgent is het omlaag brengen van de energierekening door te besparen op energiegebruik.

Energietransitie biedt ook kansen. Door minder (fossiele) brandstoffen te verbranden daalt de uitstoot van stikstof. Dat is goed voor onze natuurgebieden. Ook daalt de uitstoot van fijnstof en daarmee verbetert de luchtkwaliteit. Er zijn ook heel andere kansen zoals te zien is op de foto: Zonnepanelen kunnen zachtfruit beschermen tegen regen en hagel. En op een gewoon dak vangen ze de zon op, waardoor het binnen minder heet wordt in de zomer. Er zijn tal van andere kansen, te veel voor om uit te werken in dit blog.

Het verzilveren van de kansen lukt de provincie niet alleen. Gezien de urgentie hebben we daar alle hulp bij nodig. Van inwoners en burgercollectieven, van innovatieve start-ups tot grote bedrijven, van mede-overheden en ngo’s, van basisonderwijs tot kennisinstituut. Dus voel je uitgenodigd om er samen de schouders onder te zetten. Samen bouwen aan een toekomst met schone energie.