Recente blogs

Afscheid van Provinciale Staten

Op 28 maart namen gedeputeerde Suzanne Otters en ik afscheid van Provinciale Staten. Suzanne wordt per 11 april beëdigd tot burgemeester van Son en Breugel. En ik start per 1 juni als Programmadirecteur Transities (Klimaat, Circulariteit en Digitalisering) bij Deltalinqs. Omdat er voorlopig geen Statenvergaderingen ingepland staan, heb ik mijn […]

Besparen, besparen, besparen

In tijden waarin de energieprijzen ineens flink omhoog schieten gaan veel mensen, instellingen en bedrijven nadenken over energie besparen. Natuurlijk had dat al veel eerder kunnen en moeten gebeuren. Maar geld blijkt toch een sterke prikkel. Als provincie werken we al jaren aan het stimuleren van energiebesparing. En daar doen […]

Laadpaalalarm: niet in Brabant

Vorige week sloeg de RAI-vereniging (de rijwiel- en auto-industrie) alarm vanwege gebrek aan publieke snellaadpalen, met name voor trucks. In Brabant is geen reden voor alarm, want wij werken al meer dan tien jaar aan de uitrol van laadpalen. Consistent beleid over vier bestuursperiodes en vele colleges heen. Graag neem […]

Een gezond 2023

Onze leefomgeving heeft grote effecten op onze gezondheid. Als we elkaar een gezond 2023 wensen, wensen we elkaar dan ook een gezonde leefomgeving en dus een schoon milieu? Wat mij betreft wel. In 2022 hebben we als provincie een belangrijke basis gelegd voor een schoner milieu met de vaststelling van […]

In Laarbeek vindt de energietransitie plaats

Sommige mensen zullen zich afvragen waar Laarbeek ligt. Anderen weten Bavaria in Lieshout te noemen. Maar mensen die Laarbeek écht kennen denken zeker aan de kracht die in de dorpsgemeenschappen. Dat is een ideale voedingsbodem voor de energietransitie. Dus zo kon het gebeuren dat ik binnen één week twee keer […]

Nieuw Milieubeleid

Milieubeleid is een woord dat ik me herinner uit mijn jeugd. In mijn herinnering was het toen prominent in het nieuws. Nu lijkt dat minder het geval. Ik snap dat u misschien al meer dan voldoende heeft aan klimaatbeleid en stikstofbeleid. Toch is milieubeleid van niet te onderschatten belang voor […]

Zeven keer

Zeven keer. Dit aantal herhalingen is nodig om mensen iets te laten onthouden. Dit leerde ik tijdens een cursus die ik deed in mijn tijd bij de plaatselijke harmonie. Zeven keer groot in de media is dus mijn doel. Niet ikzelf, wel de manieren om energie te besparen. Zeven keer […]

Een stukje natuur rijker

De Westelijke Langstraat is een bijzonder natuurgebied. Het ligt in de gemeente Waalwijk op de overgang van hoge zandgronden naar lagere kleigronden. Daardoor komt er schoon grondwater omhoog. Dit kwelwater vormt de ideale plek voor tal van bijzondere planten. Het natuurgebied is dan ook een Natura2000-gebied, dus Europees beschermd. Maar […]

Nieuwe uitvoeringsagenda energie

In een transitie is er voortdurend verandering. Er zijn voortdurend nieuwe inzichten, nieuwe spelers, nieuwe technologie. Daarom hebben we de uitvoeringsagenda energie weer actueel gemaakt. De nieuwe uitvoeringsagenda energie 2022-2023 draagt als titel “Urgent en kansrijk”. Urgent is natuurlijk het tegengaan van klimaatverandering en dus het zo snel mogelijk terugdringen […]