Recente blogs

Een stukje natuur rijker

De Westelijke Langstraat is een bijzonder natuurgebied. Het ligt in de gemeente Waalwijk op de overgang van hoge zandgronden naar lagere kleigronden. Daardoor komt er schoon grondwater omhoog. Dit kwelwater vormt de ideale plek voor tal van bijzondere planten. Het natuurgebied is dan ook een Natura2000-gebied, dus Europees beschermd. Maar […]

Nieuwe uitvoeringsagenda energie

In een transitie is er voortdurend verandering. Er zijn voortdurend nieuwe inzichten, nieuwe spelers, nieuwe technologie. Daarom hebben we de uitvoeringsagenda energie weer actueel gemaakt. De nieuwe uitvoeringsagenda energie 2022-2023 draagt als titel “Urgent en kansrijk”. Urgent is natuurlijk het tegengaan van klimaatverandering en dus het zo snel mogelijk terugdringen […]

In de lucht

De lente hangt in de lucht. Dus een mooie tijd om mijn website weer in de lucht te brengen. Met nieuwe inhoud en een frisse lentelook. Mijn eerste blog gaat over de lente en over enkele mooie wandelingen die ik afgelopen twee weken in Brabant heb gemaakt. Ik ben zelf […]